Snälleröds

Snälleröds ekologiska produktion skapar snaps på det traditionella svenska sättet.

Snälleröds ångbränneri startades 1901 av ett antal bönder med åkermark runtom Snälleröds Säteri. Tanken var att öka avsättningen för den potatis man odlade. Bönderna i trakten bildade tillsammans ett aktiebolag som ägde bränneriet.

Snälleröds tillverkade sina snapsar fram till 1971 då man tvingades lägga ned. Stordriftsfördelar, lägre priser från konkurrenterna och ett ointresse för lokala närodlade produkter gjorde att man var tvungen att försätta Snälleröds i konkurs.

Snälleröds ångbränneri skulle ligga i träda fram tills 1991. Eric Berntson, som växt upp i trakterna runt omkring Snälleröds såg potentialen i bränneriets gamla varumärken. Eric drevs av tanken på att återuppväcka bränneriet och tillverka snaps på det traditionella svenska sättet.

Akvavit

Sverige

Övrigt

Sverige

  • Snälleröds
  • Akvavit
  • Sverige
  • Ekologisk