Sekretesspolicy

 

Sekretesspolicy

Användarvillkor och Integritetspolicy

För dig som är klubbmedlem innebär det inga förändringar.
Kundklubben ägs och drivs av Arcus Sweden AB (nedan kallat Arcus). Medlemskapet är gratis. För att bli medlem skall du lämna ditt namn och din e-postadress. Du kommer fortsätta att få fina erbjudanden och produkttips precis som tidigare. Vi har uppdaterat villkoren med mer information om hur dina personuppgifter behandlas av oss på Arcus och vilka rättigheter du har enligt GDPR. Om du av någon anledning inte längre önskar få anpassade erbjudanden kan du när som helst välja att avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet precis som tidigare. Ta gärna en stund och läs igenom de uppdaterade villkoren nedan.

Behandling av dina personuppgifter
När du blir medlem i Arcus kundklubb lagras de uppgifter du lämnar i Arcus kunddatabas. Arcus kommer att behandla dina personuppgifter för att administrera medlemskapet för att kunna ge dig anpassade erbjudanden. Behandling av dina personuppgifter för anpassade erbjudanden och direktmarknadsföring sker med stöd av en intresseavvägning baserat på Arcus affärsmässiga och kommersiella intressen. Vi har inga samarbetspartners som får ta del av dina uppgifter. Utskicken av anpassade erbjudanden aktiveras när du accepterar villkoren att gå med Arcus kundklubb. Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap och kommer då inte att få dessa erbjudanden. Arcus kommer att lagra dina personuppgifter så länge som du är medlem i kundklubben. Vid uppsägning av medlemskapet kommer dina personuppgifter att raderas snarast, dock senast inom 3 arbetsdagar efter uppsägningen.

Dina rättigheter
Du kan när som helst aktivera eller avaktivera dig för utskick av våra anpassade erbjudanden och direktmarknadsföring. Du kan även kontakta Arcus per telefon eller mejl för att avanmäla detta, samt direkt i våra nyhetsbrev om du vill avsluta nyhetsbreven. Se kontaktuppgifter nedan. Du kan när som helst begära att få information om vilka uppgifter om dig som Arcus behandlar och begära att dina uppgifter rättas eller kompletteras om de skulle visa sig vara felaktiga eller ofullständiga. Du mailar då till: info@arcussweden.se , se även kontaktuppgifter nedan. Under vissa förutsättningar och i enlighet med tillämplig lagstiftning har du även rätt att (i) begära att dina uppgifter ska raderas, (ii) begära att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas, (iii) invända mot behandling av dina personuppgifter, inklusive att de inte ska behandlas eller användas för direktmarknadsföring eller analysändamål och (iv) begära att få dina personuppgifter överförda till dig eller annan i ett elektroniskt format. Om Du har frågor gällande Arcus behandling av personuppgifter eller vill åberopa någon av dina rättigheter som beskrivs ovan, kan du skriva eller ringa till Arcus, se kontaktuppgifter nedan. Om du har klagomål om Arcus behandling av dina personuppgifter har du rätt att vända dig till relevant tillsynsmyndighet.

Mottagare av dina personuppgifter
Arcus kommer inte att sälja eller lämna ut dina personuppgifter till annat företag för marknadsföringsändamål. Om leverantörer eller samarbetspartners kommer att behandla dina personuppgifter för Arcus räkning, kommer Arcus ingå ett avtal med sådana leverantörer och samarbetspartners för att säkerställa en hög skyddsnivå och korrekt behandling av dina personuppgifter.

Villkorsändringar för kundklubben
Arcus äger rätten att ändra villkoren för kundklubben. Villkorsändring träder i kraft 3 arbetsdagar efter att du har underrättats om villkorsändringen. Gällande kundklubbsvillkor finns som tidigare på Arcus hemsida. Om du inte accepterar en villkorsförändring har du möjlighet att när som helst säga upp medlemskapet med omedelbar verkan.

Uppsägning av ditt medlemskap
Medlemskapet i kundklubben gäller tillsvidare. Du kan när som helst säga upp medlemskapet med omedelbar verkan. Se kontaktuppgifter nedan. Arcus kan även säga upp ditt medlemskap vid misstanke om missbruk av medlemskapet. Arcus är inte ansvariga för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, upplopp eller liknande omständigheter. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout eller liknande gäller även om Arcus själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Arcus är heller inte skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om Arcus varit normalt aktsam.

Våra kontaktuppgifter och personuppgiftsansvarig
Arcus är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i enighet med vad som nämnts ovan.

Arcus kontaktuppgifter är följande:

Arcus Sweden AB
Regeringsgatan 109
111 39 Stockholm
Org.nr: 556515-9950
Telefon: 08-545 534 30