Akvavit

Livets vatten – aquavit

Den norska akvaviten är en udda »akvavitfågel« bland Nordens alla kryddade brännvinsorter. Detta för att den är tillverkad på potatissprit men också för att den enligt lag, måste fatlagras. Även den norska akvavit som är helt färglös är fatlagrad men då bara i några månader vilket inte ger någon färg.

Norges kanske mest kända spritprodukt, Lysholm Linie Aquavit, som serveras idag, är ett av de mer extrema exemplen på fatlagring då den lagras inte bara på fat utan också skeppas ett varv runt jorden. Under en dela av lagringsdtiden, cirka fyra månader, ligger faten ombord skeppet som åker jorden runt. Detta för att smaken ska rundas av när faten utsätts för skeppets gungningar samt kraftiga temperaturväxlingar från väder och vind.

Akvavit

Danmark

Norge

Sverige